Voucher ανέργων 30 – 49: Οι ωφελούμενοι περιμένουν να πληρωθούν από τον Ιούνιο

Ακόμη περιμένουν να πληρωθούν οι ωφελούμενοι της δράσης «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής» ενώ το υπουργείο Εργασίας έχει ανακοινώσει ότι πληρώνονται από τον Ιούνιο!

Οι ωφελούμενοι είναι σε απόγνωση καθώς σύμφωνα με πληροφορίες επικοινωνούν με την αρμόδια υπηρεσία αλλά εισπράττουν συνεχώς δικαιολογίες. Οι εν λόγω ωφελούμενοι δεν μπορούν ούτε να βρουν δουλειά γιατί πρέπει να είναι ενεργή η κάρτα ανεργίας μέχρι να πληρωθούν.
Σημειώνεται ότι αρχές Ιουνίου έβγαλε ανακοίνωση το υπουργείο ότι ξεκίνησαν οι πληρωμές για τη θεωρία ενώ πολλοί ακόμη αναμένουν να πληρωθούν. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, οι φάκελοι των δικαιολογητικών για την καταβολή του επιδόματος θεωρητικής κατάρτισης ωφελούμενων στο πλαίσιο της προαναφερθείσας πράξης εξετάζονται με βάση τον αριθμό και την ημερομηνία πρωτοκόλλου που έλαβε κάθε τμήμα κατά την προσκόμιση αυτών στην Υπηρεσία από τον πάροχο κατάρτισης.
Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι και οι ωφελούμενοι με δική τους φροντίδα και επιμέλεια λαμβάνουν γνώση για κάθε θέμα σχετικό με τη δράση μέσω της ιστοσελίδας αυτής (www.voucher.gov.gr), την οποία χρησιμοποιούν για τη συμμετοχή τους σε κάθε στάδιο υλοποίησης της δράσης. Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ δεν υποχρεούται να ενημερώνει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (π.χ. εγγράφως, κλπ) τους ενδιαφερόμενους.
Μάλιστα η ανακοίνωση τότε είχε δημοσιευθεί καθώς είχαν πληθύνει τα τηλεφωνήματα και τα ηλεκτρονικά μηνύματα από ωφελούμενους και παρόχους προς την Υπηρεσία του υπουργείου Εργασίας σχετικά με το χρόνο καταβολής του επιδόματος θεωρητικής κατάρτισης.
Σημειώνοντας μάλιστα «αντιλαμβανόμαστε την αγωνία των ωφελούμενων αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε ότι για κάθε πληρωμή τμήματος υπάρχουν στοιχεία που πρέπει να ελέγχονται και άλλωστε και εμείς, ως Υπηρεσία, δεχόμαστε συνεχείς ελέγχους από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. Τα συνεχή τηλεφωνήματα και ηλεκτρονικά μηνύματα δυσχεραίνουν το έργο της υπηρεσίας και δημιουργούν περαιτέρω καθυστέρηση στην προαναφερθείσα διαδικασία ειδικότερα αν αναλογιστούμε ότι προέρχονται από έναν πληθυσμό άνω των 16.000 ωφελούμενων. Επιπλέον, παρακαλούμε τους παρόχους να προβούν σε έλεγχο των απουσιών των ωφελούμενων (για covid-19 αλλά και λοιπές) με βάση τα φυσικά παρουσιολόγια προκειμένου να διορθωθούν τυχόν αστοχίες ή παραλείψεις οι οποίες εν τέλει καθυστερούν το έργο της Υπηρεσίας».
Να σημειωθεί ότι δικαίωμα πληρωμής εκπαιδευτικού επιδόματος για τη θεωρητική κατάρτιση έχουν οι ωφελούμενοι που ολοκλήρωσαν τη θεωρητική κατάρτιση και συμμετείχαν στις εξετάσεις/επανεξετάσεις πιστοποίησης, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Προκειμένου η ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ να προχωρήσει στην καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος θεωρητικής κατάρτισης ωφελουμένων, παρακαλούνται οι πάροχοι κατάρτισης να υποβάλλουν στην Υπηρεσία τα ακόλουθα:
1. Έκθεση Υλοποίησης της θεωρητικής κατάρτισης για κάθε τμήμα σε έντυπη μορφή, πλήρως και ορθά συμπληρωμένη, η οποία θα πρέπει να έχει υπογραφή του Νόμιμου Εκπροσώπου και σφραγίδα (η Έκθεση Υλοποίησης -μαζί με τη Δήλωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του εκπαιδευτικού επιδόματος των ωφελουμένων του Τμήματος-θα πρέπει αρχικά να έχει υποβληθεί στην ειδική ιστοσελίδα).
2. Πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων για όσους ωφελούμενους εξετάσθηκαν επιτυχώς ή Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης από τον οικείο Φορέα Πιστοποίησης.
3. Εκτύπωση της σελίδας από την πλατφόρμα όπου φαίνεται η υποβολή των Απογραφικών δελτίων εισόδου για τους ωφελούμενους του τμήματος.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι πάροχοι που έχουν ήδη αποστείλει φάκελο με τα απολογιστικά στοιχεία και λοιπά δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της Θεωρ. Κατάρτισης (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή), παρακαλούνται να μην αποστείλουν άμεσα κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά που τυχόν δεν έχουν προσκομίσει. Οι φάκελοι θα κατανεμηθούν στα στελέχη της αρμόδιας Μονάδας ΙΙΒ2 με βάση τον αριθμό και την ημερομηνία πρωτοκόλλου και η αποστολή τυχόν συμπληρωματικών δικαιολογητικών θα γίνει κατόπιν επικοινωνίας με το αρμόδιο στέλεχος της Υπηρεσίας.

Προηγούμενο άρθροΝέα υπερπτήση τουρκικού μη επανδρωμένου UAV πάνω από την Κίναρο
Επόμενο άρθροPower pass: Με καθυστέρηση πιστώνεται σήμερα στους δικαιούχους η επιδότηση για τον Ιούνιο