Στον «αέρα» βρίσκεται η ειδική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους, μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές προς Δημόσιο, τράπεζες και λοιπούς πιστωτές. Οι διαδικασίες είναι συγκεκριμένες, όπως και το χρονοδιάγραμμα όσων θα πρέπει να γίνουν πριν ξεκινήσει η αξίωση κάθε απαίτησης.Η ιδιαιτερότητα του νέου νόμου είναι ότι ο οφειλέτης δεν μπορεί να επιλέξει ποια χρέη του θα ρυθμίσει, καθώς η ρύθμιση θα πρέπει να αφορά το σύνολο των οφειλών προς Δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης δανείων.

Η ρύθμιση προβλέπει έως και 240 δόσεις για τις οφειλές προς το Δημόσιο και έως και 420 δόσεις εάν το χρέος αφορά τις τράπεζες.

Της προσπάθειας ρύθμισης των οφειλών ή τελικά της πτώχευσης του οφειλέτη εάν αποδειχθεί άκαρπη η προσπάθεια ρύθμισης, προηγείται η διαδικασία έγκαιρης προειδοποίησης του οφειλέτη από τους πιστωτές. Σε αντίθετη περίπτωση κανένας πιστωτής δεν μπορεί να αξιώσει τίποτα από τον οφειλέτη, βάσει των διατάξεων του νέου πτωχευτικού. Ο μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης θεσπίζει διαδικασίες ενημέρωσης και παροχής στήριξης στα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα, προκειμένου να μπορέσουν να καλύψουν ή να αναδιαρθρώσουν τις οφειλές τους και έτσι να αποφύγουν διαδικασίες αφερεγγυότητας, ρευστοποίησης ή πτώχευσης.

Η διαδικασία βήμα προς βήμα είναι η εξής:
Ηλεκτρονική αίτηση: Ο ιδιώτης θα πρέπει να μπεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και να υποβάλλει αίτηση ρύθμισης οφειλών (σε δημόσιο, ΕΦΚΑ, τράπεζες κλπ). Η αίτηση δίνει αυτόματα την άδεια στο σύστημα να αποκτήσει πρόσβαση στις πληροφορίες του ιδιώτη, γίνεται άρση του τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου, ενώ αυτόματα γίνεται ηλεκτρονική ανάκτηση δικαιολογητικών.

Εξέταση από πιστωτές: Μετά την υποβολή της αίτησης ενημερώνονται ηλεκτρονικά οι πιστωτές οι οποίοι θα πρέπει κατά πλειοψηφία να συναινέσουν, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία.

Διάρκεια επεξεργασίας αιτήματος: Το στάδιο της επεξεργασίας του αιτήματος από τους πιστωτές δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από δύο μήνες. Εάν περάσει το χρονικό περιθώριο και δεν προκύψει αποτέλεσμα η αίτηση κρίνεται άκαρπη. Αντίστοιχα, άκαρπη θεωρείται η αίτηση εάν οι πιστωτές δεν συμφωνήσουν κατά πλειοψηφία.

Πρόταση ρύθμισης: Από την στιγμή που γίνει αποδεκτή η πρόταση, ο οφειλέτης έχει αναστολή κατασχέσεων και πλειστηριασμών. Στη συνέχεια ηλεκτρονικά γίνεται η πρόταση ρύθμισης συνολικών οφειλών. Στις περιπτώσεις που οι οφειλές δεν αφορούν και χρέη προς το Δημόσιο, οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης μπορούν να κάνουν άλλη πρόταση χωρίς τη χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος.

Επιδότηση δόσεων. Εφόσον προχωρήσει η διαδικασία και ο οφειλέτης αποδεχθεί την πρόταση, ενώ ο ίδιος ανήκει σε ευάλωτη ομάδα, τότε θα οριστεί η επιδότηση του ρυθμισμένου δανείου για την πρώτη κατοικία.

Πτώχευση οφειλέτη: Σε περίπτωση που αποτύχει ο διακανονισμός μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών, ξεκινά η πτωχευτική διαδικασία για φυσικά πρόσωπα. Η πτώχευση κηρύσσεται μετά από αίτηση ενός ή περισσοτέρων πιστωτών με έννομο συμφέρον, καθώς και μετά από αίτηση του εισαγγελέα πρωτοδικών, εφόσον τούτο δικαιολογείται από λόγους δημοσίου συμφέροντος, ή μετά από αίτηση του οφειλέτη.

Προηγούμενο άρθρο804 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα σ’ ένα 24ωρο στην Κεντρική Μακεδονία
Επόμενο άρθροΔιαγωνισμό καινοτομίας προκηρύσσει η ΕΥΑΘ