Στη Βουλή η τροπολογία που παρατείνει έως τέλος του 2020 το πρόγραμμα «Συν-Εργασία»

Με τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου “Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας”, θεσπίζονται έκτακτα και υποστηρικτικά μέτρα για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις-εργοδότες που βρίσκονται σε περιφερειακές ενότητες της χώρας, οι οποίες έχουν κηρυχθεί σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό», «υψηλό», «μέτριο» και «χαμηλό» για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του COVID-19, σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΔΙα/Γ.Π. οικ. 64450/11-10-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’4484).

Η τροπολογία κατατέθηκε με αφορμή το τοπικό lockdown στην Καστοριά από αύριο Παρασκευή.
α) Για τις Π.Ε. που εντάσσονται στην κατηγορία «Πολύ υψηλό», προβλέπονται τα κάτωθι:
-Για όσες επιχειρήσεις τεθούν σε αναστολή λειτουργίας, βάσει εντολής δημόσιας αρχής, προβλέπεται υποχρεωτική αναστολή των συμβάσεων εργασίας και δικαίωμα αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους εργαζόμενους των εν λόγω επιχειρήσεων, τουλάχιστον για 14 ημέρες και έως το διάστημα, κατά το οποίο ορίζεται η αναστολή λειτουργίας.
– Για επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά, βάσει ΚΑΔ, προβλέπεται:
ΐ) δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας, με αναγνώριση δικαιώματος αποζημίωσης ειδικού σκοπού για δεκατέσσερις 14 ημέρες και έως το διάστημα, κατά το οποίο ορίζεται η αναστολή λειτουργίας,
Π) δυνατότητα ένταξης εργαζομένων στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», για όσες συμβάσεις εργασίας δεν τεθούν σε αναστολή και ΙΙΙ) υποχρεωτική εφαρμογή συστήματος εξ αποστάσεως εργασίας σε ποσοστό 40%.
β) Για τις Π.Ε. που υπάγονται στις κατηγορίες «Υψηλό», «Μέτριο» και «Χαμηλό» προβλέπεται:
– Δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας, για εργαζόμενους επιχειρήσεων, βάσει ΚΑΔ,
– Δυνατότητα ένταξης εργαζομένων στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», για όσες συμβάσεις εργασίας δεν τεθούν σε αναστολή,
– Υποχρεωτική εφαρμογή συστήματος εξ αποστάσεως εργασίας, με διαβάθμιση του ποσοστού, αναλόγως του επιπέδου επικινδυνότητας της Π.Ε.

γ) Στους παραβάτες των ως άνω υποχρεώσεων επιβάλλεται πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

Προηγούμενο άρθροΘεσσαλονίκη:Έκτακτη σύσκεψη σήμερα για νέα μέτρα
Επόμενο άρθροΧωρίς ρεύμα σήμερα περιοχές της Θεσσαλονίκης