Μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ μπορύν οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν ηλεκρονικά τις αιτήσεις τους για συνολικά 1.295 μόνιμες προσλήψεις στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στο υπουργείο Μετανάστευσης, οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοικτές έως τη Δευτέρα, 28 Μαρτίου και ώρα 14:00 το μεσημέρι.

Πρόκειται για τη προκήρυξη 2Κ/2022 του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση 473 θέσεων εργασίας σε 25 ειδικότητες, οι οποίες κατανέμονται σε όλη την χώρα.

Παράλληλα, αιτήσεις έως και τη Δευτέρα, 4 Απριλίου και ώρα 14:00 το μεσημέρι δέχεται και η προκήρυξη 1Γ/2022 του ΑΣΕΠ που αφορά στην πρόσληψη, μέσω γραπτού διαγωνισμού , 822 ατόμων στην ΑΑΔΕ.

Πιο αναλυτικά:

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
Η προκήρυξη 2Κ/2022 του ΑΣΕΠ αφορά την πρόσληψη 473 ατόμων, μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.
Πιο συγκεκριμένα, οι ειδικότητες αφορούν:

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης – 106 θέσεις: ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΠΕ Μεταφραστών Διερμηνέων, ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών), ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητα Μηχανολόγων Μηχανικών), ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητα Πολίτικων Μηχανικών), ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητα Τοπογράφων Μηχανικών), ΠΕ Νομικών, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Στατιστικής

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – 87 θέσεις: ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΤΕ Μηχανικών (ειδικότητα Δομικών Έργων), ΤΕ Μηχανικών (ειδικότητα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών), ΤΕ Μηχανικών (ειδικότητα Μηχανολόγων Μηχανικών), ΤΕ Νοσηλευτών, ΤΕ Πληροφορικής

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – 177 θέσεις: ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, ΔΕ Τεχνικών (ειδικότητα Δομικών Έργων), ΔΕ Τεχνικών (ειδικότητα Ηλεκτρολογίας), ΔΕ Τεχνικών (ειδικότητα Μηχανολογίας), ΔΕ Τηλεφωνητών

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης – 103: ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Η διαδικασία αιτήσεων στην προκήρυξη 1Γ/2022 του ΑΣΕΠ που αφορά στον γραπτό διαγωνισμό που θα διορίσει 822 νέους μόνιμους υπαλλήλους στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό για την ΑΑΔΕ το πρώτο που πρέπει να κάνουν είναι να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, έως και τη Δευτέρα, 4 Απριλίου και ώρα 14:00 το μεσημέρι.

Στην ηλεκτρονική αίτηση οι υποψήφιοι επιλέγουν τις θέσεις εργασίας για τις οποίες θέλουν να διαγωνιστούν και αναγράφουν τα πρόσθετα προσόντα που έχουν και μοριοδοτούνται από την προκήρυξη (π.χ. πτυχίο, τίτλο ξένης γλώσσας).

Σε δεύτερο χρόνο οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα που έχουν επικαλεστεί στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Τα απαραίτητα προσόντα για διορισμό
Στις δύο προκηρύξεις του ΑΣΕΠ ζητούνται πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας και την πιστοποίηση γνώσης Χειρισμού Υπολογιστών.

Προηγούμενο άρθροHXHTIKO// «Η εξολόθρευση της Ρωσίας βάσει αμερικανικών εγγράφων» – Γ.Ρωμανός
Επόμενο άρθροΓια συνεκμετάλλευση του πλούτου στο Αιγαίο μιλά ο Ακάρ