Θέμα: ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «Απαγόρευση εγκατάστασης πάσης φύσεων έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και λοιπών εγκαταστάσεων σε δάση, δασικές εκτάσεις, αναδασωτέα δημόσια και ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις και στις περιοχές του ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου Natura 2000»

Άρθρο πρώτο

Απαγόρευση εγκατάστασης πάσης φύσεων έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και λοιπών εγκαταστάσεων σε δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν από πυρκαγιά ή αποψιλώθηκαν. Κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση σε δημόσια ή ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις, που καταστράφηκαν εν όλω ή εν μέρει λόγω πυρκαγιάς ή αποψιλώθηκαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο και κηρύχθηκαν αναδασωτέες, για την κατασκευή και εγκατάσταση αγωγών φυσικού αερίου και πετρελαϊκών προϊόντων, για την κατασκευή και εγκατάσταση δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (πλην των υπόγειων δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας), για την κατασκευή και εγκατάσταση έργων ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (από αιολική ή ηλιακή ενέργεια), περιλαμβανομένων και των μεγάλων υδροηλεκτρικών σταθμών και κάθε απαραίτητου έργου για τη λειτουργία αυτών, καθώς και για την κατασκευή των δικτύων σύνδεσής τους με το κεντρικό Δίκτυο η χάραξη των οποίων προβλέπει διέλευσή τους από δάσος ή δασική έκταση. Τυχόν έγκριση επέμβασης για εγκατάσταση πάσης φύσεως έργων, κατά παράβαση των ανωτέρω, είναι παράνομη και ο μεν ανάδοχος του έργου τιμωρείται με πρόστιμο από δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ έως εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ, τα δε στελέχη της δημόσιας διοίκησης που παρανόμησαν ελέγχονται διοικητικά και ποινικά για παράβαση καθήκοντος.

Άρθρο δεύτερο

Απαγόρευση εγκατάστασης πάσης φύσεων έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και λοιπών εγκαταστάσεων σε δάση και δασικές εκτάσεις Κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση σε δάση και δασικές εκτάσεις, για την κατασκευή και εγκατάσταση αγωγών φυσικού αερίου και πετρελαϊκών προϊόντων, για την κατασκευή και εγκατάσταση δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (πλην των υπόγειων δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας), για την κατασκευή και εγκατάσταση έργων ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (από αιολική ή ηλιακή ενέργεια), περιλαμβανομένων και των μεγάλων υδροηλεκτρικών σταθμών και κάθε απαραίτητου έργου για τη λειτουργία αυτών, καθώς και για την κατασκευή των δικτύων σύνδεσής τους με το κεντρικό Δίκτυο η χάραξη των οποίων προβλέπει διέλευσή τους από δάσος ή δασική έκταση. Τυχόν έγκριση επέμβασης για εγκατάσταση πάσης φύσεως έργων, κατά παράβαση των ανωτέρω, είναι παράνομη και ο μεν ανάδοχος του έργου τιμωρείται με πρόστιμο από δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ έως εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ, τα δε στελέχη της δημόσιας διοίκησης που παρανόμησαν ελέγχονται διοικητικά και ποινικά για παράβαση καθήκοντος.

Άρθρο τρίτο

Απαγόρευση εγκατάστασης πάσης φύσεων έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και λοιπών εγκαταστάσεων στις περιοχές του ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου Natura 2000. Κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση στις περιοχές του ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου Natura 2000, για την κατασκευή και εγκατάσταση αγωγών φυσικού αερίου και πετρελαϊκών προϊόντων, για την κατασκευή και εγκατάσταση δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (πλην των υπόγειων δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας), για την κατασκευή και εγκατάσταση έργων ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (από αιολική ή ηλιακή ενέργεια), περιλαμβανομένων και των μεγάλων υδροηλεκτρικών σταθμών και κάθε απαραίτητου έργου για τη λειτουργία αυτών, καθώς και για την κατασκευή των δικτύων

 

Προηγούμενο άρθροΔιδυμότειχο: Φωτιά κοντά σε κατοικημένη περιοχή
Επόμενο άρθροΚοινωνικός Τουρισμός για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες:Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα