Πολιτική Προστασία: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τετάρτη

ÖùôéÜ îÝóðáóå ôï ìåóçìÝñé óå äýóâáôç äáóéêÞ ðåñéï÷Þ ôïõ ÎõëïêÜóôñïõ Êïñßíèéáò, ÓÜââáôï 17 Ìáñôßïõ 2018. Óôçí êáôÜóâåóç ðáßñíïõí ìÝñïò 27 ï÷Þìáôá ìå 60 ðõñïóâÝóôåò, ôìÞìá ðåæïðüñùí êáé åèåëïíôÝò. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÂÁÓÉËÇÓ ØÙÌÁÓ

Υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο την Τετάρτη, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, υψηλός (επίπεδο 3) είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς στις εξής περιοχές:

Δωδεκάνησα
Χανιά και Λασίθι
περιοχές σε Μεσσηνία, Λακωνία και Κύθηρα

Προηγούμενο άρθροΜηταράκης από Εβρο: “Οι Τούρκοι πίεσαν δια της βίας τους μετανάστες προς το ελληνικό έδαφος”
Επόμενο άρθροΚατάθεση αιτήσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο του δήμου Θέρμης