Ολοκληρώθηκαν οι διερευνητικές επαφές Ελλάδας-Τουρκίας.

Ολοκληρώθηκαν οι διερευνητικές επαφές Ελλάδας και Τουρκίας.

Η πρώτη συνάντηση μετά από πέντε χρόνια έγινε στην Κωνσταντινούπολη και διήρκησε 3,5 ώρες. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γνωστοποιηθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τη συνάντηση.