Μειωμένος κατά 31,6% ο τζίρος του λιανεμπορίου τον Ιανουάριο σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2021

Óôéãìéüôõðï áðü ôïí ðåæüäñïìï ôçò ïäïý Åñìïý óôçí ÁèÞíá ôçí ÄåõôÝñá 18 Éáíïõáñßïõ 2021, ð´ñùôç çìÝñá áðü ôï Üíïéãìá ôïõ ëéáíåìðïñßïõ ìåôÜ ôï äåýôåñï lockdown ãéá ôçí áíÜó÷åóç ôçò ðáíäçìßáò ôïõ êïñïíïúïý. (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιανουάριο 2022 ανήλθε σε 2,32 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5,1% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2021 που είχε διαμορφωθεί σε 2,21 δισ. ευρώ και μείωση 31,6% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2021 που είχε διαμορφωθεί σε 3,39 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Ιανουάριο 2022 σε σχέση με τον Ιανουάριο 2021 είναι:
Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 105,6%.
Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 53,4%.

Προηγούμενο άρθροΛονδίνο: Συναγερμός για διαρροή αερίου στο Ολυμπιακό Πάρκο
Επόμενο άρθροΒΙΝΤΕΟ// Θ.Πλεύρης: Το πρόστιμο μέχρι τις 15 Απριλίου – θα επανεξεταστεί μετά το καλοκαίρι