Κιλκίς: Τους “τσάκωσαν” επ αυτοφώρω να κλέβουν από εκκλησία

Áðüðåéñá áðüäñáóçò êñáôïõìÝíùí ðïõ ìåôáöÝñïíôáí ìå áõôïêßíçôï ôçò áóöÜëåéáò Ýãéíå ìðñïóôÜ óôçí Ôñï÷áßá Áèçíþí óôçí ïäü äåëçãéÜííç óôï êÝíôñï ôçò ÁèÞíáò.Åíáò áðü ôïõò óõíïäïýò áóôõíïìéêïýò êáôáäßùîå ôïí êñáôïýìåíï,õðÞñîå áíôáëëáãÞ ðõñïâïëéóìþí êáé ôåëéêÜ óõíåëÞöèç åê íÝïõ,ÐáñáóêåõÞ 12 éáíïõáñßïõ 2018 (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Δύο άτομα, μία γυναίκα 22 ετών και ένας άνδρας 34 ετών, βουλγαρικής καταγωγής, συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω το μεσημέρι της Τρίτης σε περιοχή του Κιλκίς από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Κιλκίς, καθώς διαπιστώθηκε να έχουν διαρρήξει Ιερό Ναό από όπου έκλεψαν από το παγκάρι περίπου 66 ευρώ.
Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, ένα μαχαίρι, μήκους 18 εκατοστών, διάφορα εργαλεία διάρρηξης καθώς και το κλεμμένο χρηματικό

Προηγούμενο άρθροΒόλος: Σε ασφαλή χώρο μεταφέρθηκε η γυναίκα που ο σύντροφός της την κυνηγούσε με κατσαβίδι
Επόμενο άρθροΧαλκιδική: Συνελήφθη και ο τρίτος συνεργός για τη χασισοφυτεία στο Χολομώντα