Επιταγή ακρίβειας για μακροχρόνια άνεργους: Τι αλλάζει για τους δικαιούχους-Νέα κριτήρια

Σημαντικές είναι οι αλλαγές για τη χορήγηση της επιταγής ακρίβειας στους μακροχρόνια ανέργους στη νέα ΚΥΑ .

Ειδικότερα οι μακροχρόνια άνεργοι θα πρέπει να δηλώσουν το iban του τραπεζικού τους λογαριασμού καθώς και την οικογενειακή τους κατάσταση καθώς υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια.
Αναλυτικότερα εγκρίνεται η χορήγηση από τη Δ.ΥΠ.Α. εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 250 σε κάθε μακροχρόνια άνεργο που πληροί σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) συμπληρώνει την 30ή.11.2022 άνω των δώδεκα (12) και έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας στο μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α.,
β) δεν είναι δικαιούχος κανενός άλλου είδους παροχής, επιδόματος, βοηθήματος ή ενίσχυσης από τη Δ.ΥΠ.Α., εξαιρουμένων των παροχών που προέρχονται από τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής της υποπερ. εε’ της περ. β’ και της περ. γ’ της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α’ 88),
γ) δεν είναι δικαιούχος του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ13/οικ.53923/ 23.7.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας (Β’ 3359), των προνοιακών παροχών σε χρήμα που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρία της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 (Α’ 30) και του Επιδόματος Παιδιού του άρθρου 214 του ν. 4512/2018 (Α’ 5),
δ) πληροί κατά το φορολογικό έτος 2021 τις εισοδηματικές προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 19 του ν. 4921/2022 (Α’ 75) με βάση τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων του φορολογικού έτους 2021 όπως αυτή έχει διαμορφωθεί και ισχύει.
Αυτό σημαίνει να έχουν ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, έως 14.000 ευρώ, εφόσον είναι άγαμοι ή σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και 20.000 ευρώ εφόσον πρόκειται για έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο, ή 23.000 ευρώ, εφόσον πρόκειται για μογονεϊκή οικογένεια, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.

Οι δικαιούχοι εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Δ.ΥΠ.Α., να δηλώσουν στην ηλεκτρονική της πλατφόρμα, με δική τους ευθύνη ως προς την ορθότητά του, τον αριθμό του ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογαριασμού και τον διεθνή αριθμό του τραπεζικού τους λογαριασμού (IBAN) στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης από τη Δ.ΥΠ.Α., καθώς και την οικογενειακή κατάσταση στην οποία εντάσσονται ως προς την εισοδηματική προϋπόθεση.

Προηγούμενο άρθροΘεσσαλονίκη: Τρίτη μέρα σήμερα χωρίς ρεύμα το Νοσοκομείου Παπανικολάου
Επόμενο άρθροΘεσσαλονίκη: Ληστείες express… λήστεψε 8 καταστήματα σε δύο ώρες