Ελληνική Λύση: Η υπόθεση των εμβολίων αποκαλύπτει την ανυπαρξία της Ευρώπης και την ανικανότητα της κυβέρνησης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ//Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ είχε προειδοποιήσει έγκαιρα ότι η υπόθεση των εμβολίων όχι μόνον δεν είναι «πανάκεια», αλλά αντίθετα θα μετατραπεί σε ένα απαράδεκτο παιχνίδι κερδοσκοπίας μεταξύ πολυεθνικών και ανίκανων ηγεσιών. Αποκαλύφθηκε πλέον η ανυπαρξία της Ευρώπης και η ανικανότητα της κυβέρνησης.