Ελληνική Λύση: Η Θεσσαλονίκη έχει βρεθεί σε κατάσταση υγειονομικού συναγερμού με απόλυτη ευθύνη της κυβέρνησης

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Λύσης για την υγειονομική κατάσταση στη Θεσσαλονίκη.

Η Θεσσαλονίκη έχει βρεθεί σε κατάσταση υγειονομικού συναγερμού με απόλυτη ευθύνη της κυβέρνησης. Εγκληματικά λάθη, πλήρης εγκατάλειψη του Ε.Σ.Υ., οι ήρωες γιατροί και νοσηλευτές στα όρια της ανθρώπινης αντοχής.

Δεν επιτρέπεται πλέον άλλη ολιγωρία και επικοινωνιακή διαχείριση της υγειονομικής κρίσης που η κυβέρνηση «κατάφερε» να μετατρέψει σε οικονομική και κοινωνική, έχοντας ως μόνο στόχο την πολιτική της επιβίωση. Να είναι σίγουροι άπαντες, ότι οι ευθύνες θα αποδοθούν στο ακέραιο.