ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: Δραματική η κατάσταση στο χώρο της υγείας στην Βόρεια Ελλάδα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ.

Η απρονοησία και έλλειψη σχεδιασμού της κυβέρνησης στον χώρο της υγείας, οδήγησαν στις δραματικές καταστάσεις που βιώνουμε στην Βόρεια Ελλάδα.

Απαιτούμε την άμεση παρέμβαση της κυβέρνησης και του κρατικού μηχανισμού με έκτακτη βοήθεια στην Βόρεια Ελλάδα, διότι οι συνέπειες για τους Έλληνες θα είναι τραγικές.