Έκτακτη διακοπή νερού στην Άνω Πόλη

Έκτακτη διακοπή νερού βρίσκεται σε εξέλιξη

στην οδό Κυκλώπων 2 και σε όλες τις παρακείμενες οδούς, στην Άνω Πόλη. Σύμφωνα με την ΕΥΑΘ, η υδροδότηση θα αποκατασταθεί μέχρι τις 16:30.