Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης: Από τις 5 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Φαρμακείο

Αιτήσεις – εγγραφές θα πραγματοποιηθούν για τη φετινή χρονιά (έτος 2022) για όσους ενδιαφερόμενους επιθυμούν να ενταχθούν ως δικαιούχοι στο Κοινωνικό Φαρμακείο του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης.

Η διαδικασία της υποβολής των αιτήσεων θα ξεκινήσει από Δευτέρα 5/9/2022 έως και Τετάρτη 21/9/2022 και ώρες 9.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. κατά τις εργάσιμες μέρες με καθορισμένα ραντεβού, στο χώρο που λειτουργεί το Κοινωνικό Φαρμακείο, στην οδό Βενιζέλου (στο Πρώην Στρατόπεδο Μ. Αλεξάνδρου – πλησίον της εκκλησίας Αναστάσεως του Κυρίου).

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τις αιτήσεις ένταξης αυτοπροσώπως ή από το νομίμως εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό άτομο, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα για όσους πολίτες επιθυμούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους με ηλεκτρονικό τρόπο στο email του Κοινωνικού Φαρμακείου που αναγράφεται παρακάτω (με θέμα: “Αίτηση για ένταξη στο Κοιν. Φαρμακείο”), ενώ και σε αυτή την περίπτωση πάντα θα υπάρχει πρώτα τηλεφωνική επικοινωνία για διασφάλιση και προγραμματισμό ατομικού ραντεβού.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τις ώρες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης κοινού στις 12.00 με 15.00 μ.μ. κατά τις εργάσιμες μέρες στο τηλέφωνο 2310 725 – 326 ή στο email : [email protected]

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά για όλους τους υποψηφίους δικαιούχους:

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα αίτησης που χορηγεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

2. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδειας παραμονής σε ισχύ.

4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού δημόσιας επιχείρησης κοινής ωφελείας (ΔΕΚΟ) ή αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου, από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας.

5. Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 2021 (έντυπο Ε1).

6. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων 2021. Στην περίπτωση που ο αιτών συνοικεί με ενήλικα πρόσωπα που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση, θα προσκομίζει, επιπλέον, εκκαθαριστικό σημείωμα και Ε9 οικ.

έτους 2021 των συνοικούντων προσώπων.

7. Αντίγραφο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων 2021 (Ε9) και πρόσφατο αντίγραφο ΕΝΦΙΑ 2021 ή υπεύθυνη δήλωση περί μη κατοχής ακίνητης περιουσίας όλων των προστατευόμενων μελών.

8. Φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας εν ισχύ.

9. Εγκεκριμένη Αίτηση Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης εάν υπάρχει.

10. Αριθμό ΑΜΚΑ για όλα τα μέλη της οικογένειας.

Δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του υποψηφίου δικαιούχου:

1. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας, εφόσον πρόκειται για άνεργο (των αιτούντων ή και προστατευόμενων μελών).

2. Επίσημη Ιατρική Γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας (των αιτούντων ή και προστατευόμενων μελών).

3. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), εφόσον πρόκειται για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (των αιτούντων ή και προστατευόμενων μελών).

4. Μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την εφορία.

5. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί κατά περίπτωση.

6. Σε περίπτωση αστεγίας: Βεβαίωση Αστεγίας.

7. Αντίγραφο έκθεσης κοινωνικής έρευνας, εφόσον απαιτείται.

Όλα τα στοιχεία των αιτούντων και των τελικών δικαιούχων είναι απόρρητα και τηρούνται οι κανόνες που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Κριτήρια επιλογής δικαιούχων στο Κοινωνικό Φαρμακείο

Οι δικαιούχοι του προγράμματος θα είναι κάτοικοι του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης εφόσον πληρούν τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Βασικά κριτήρια επιλογής και ένταξης στο κοινωνικό φαρμακείο είναι: το συνολικό εισόδημα νοικοκυριού και τα περιουσιακά στοιχειά, έλλειψη ασφαλιστικής κάλυψης, οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, τυχόν προβλήματα υγείας και αναπηρίες.

Τα ετήσια εισοδηματικά κριτήρια για την συγκεκριμένη παροχή ενδεικτικά (όπως ορίζονται από την ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με την έρευνα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης νοικοκυριών) είναι τα εξής :

-ένα άτομο με εισόδημα το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 5.251 ευρώ ετησίως
-νοικοκυριά με δύο ενήλικες με εισόδημα το οποίο ανέρχεται σε 7.877 ευρώ ετησίως
-νοικοκυριά με τρείς ενήλικες με εισόδημα το οποίο ανέρχεται σε 10.502 ευρώ ετησίως
-νοικοκυριά με δύο ενήλικες και ένα εξαρτώμενο παιδί ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδημα το οποίο ανέρχεται σε 9.452 ευρώ
-νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδημα το οποίο ανέρχεται σε 11.028 ευρώ
-νοικοκυριά με δύο ενήλικες και τρία εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδημα το οποίο ανέρχεται σε 12.602 ευρώ
-νοικοκυριά με έναν ενήλικα και ένα εξαρτώμενο παιδί ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδημα το οποίο ανέρχεται σε 6.826 ευρώ
-νοικοκυριά με έναν ενήλικα και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδημα το οποίο ανέρχεται σε 8.402 ευρώ
-νοικοκυριά με έναν ενήλικα και τρία εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδημα το οποίο ανέρχεται σε 9.977 ευρώ

Προηγούμενο άρθροΧαλκιδική: Μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη της Μουδανιών λόγω καραμπόλας
Επόμενο άρθροΦωτιά τώρα στα Κύθηρα στην περιοχή Γερακάρι