Δ. Κορδελιού-Ευόσμου: Από την 1η έως την 30η Ιουνίου οι αιτήσεις για το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο

Από την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας δια του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής – Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας & Νέας Γενιάς  ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ η έναρξη των  αιτήσεων για την ένταξη στο Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους  για την ένταξή τους στο Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο, από την  Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022 έως την Δευτέρα 30 Ιουνίου 2022, είτε  αυτοπροσώπως είτε από νομίμως εξουσιοδοτημένο άτομο  για το σκοπό αυτό και πάντα  κατόπιν ραντεβού στα τηλέφωνα :

2310 55 85 05, 2310 55 85 06.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Οι δικαιούχοι του ΤΕΒΑ μέσω ΚΕΑ, δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα δικαιούχοι  ΚΑΙ του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Πληροφορίες στα Τηλέφωνα: 2310 558505-6

email : [email protected], Διεύθυνση: Μαβίλη 6-8, Έυοσμος

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου/Έντυπο Συναίνεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων ,σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα αίτησης που χορηγεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου/Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία οι αιτούντες θα αναγράφουν ότι δεν ωφελούνται από αντίστοιχο πρόγραμμα άλλου φορέα. (Παρέχεται από την υπηρεσία).
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδειας παραμονής σε ισχύ.
4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού δημόσιας επιχείρησης κοινής ωφελείας ή αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου, από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας.
5. Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) και αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων. Στην περίπτωση που ο αιτών συνοικεί με ενήλικα πρόσωπα που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση, θα προσκομίζει, επιπλέον, εκκαθαριστικό σημείωμα και Ε9 οικ. έτους 2021 των συνοικούντων προσώπων.
6. Πρόσφατο αντίγραφο (ΕΝΦΙΑ) ή υπεύθυνη δήλωση περί μη κατοχής ακίνητης περιουσίας όλων των προστατευόμενων μελών.

Δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του υποψηφίου δικαιούχου:

1. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο (των αιτούντων ή και προστατευόμενων μελών).
2. Επίσημη Ιατρική Γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας (των αιτούντων ή και προστατευόμενων μελών).
3. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), εφόσον πρόκειται για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (των αιτούντων ή και προστατευόμενων μελών).
4. Μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την εφορία.
5. Βεβαίωση Αστεγίας σε περίπτωση αστεγίας.
6. Εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ.
7. Αντίγραφο εξατομικευμένης έκθεσης κοινωνικής έρευνας από αρμόδια δημόσια ή δημοτική υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, με την οποία μπορεί να διαπιστωθεί η κοινωνική κατάσταση, οι συνθήκες και οι δυσχέρειες διαβίωσης του ατόμου ή της οικογένειας (διάσταση, μονογονεϊκότητα, πολυτεκνία, αδυναμία εξυπηρέτησης, κτλ).
8. Βεβαίωση δανείου πρώτης κατοικίας.
9. Διαζύγιο ή Αποδεικτικό στοιχείο διάστασης/ και αποδεικτικό στοιχείο της επιμέλειας του/των παιδιού/παιδιών.
10. Α21 Επίδομα Τέκνων
11. Ενημερωτικό σύνταξης.

Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο θα ζητηθεί κατά περίπτωση.

Προηγούμενο άρθροΠροβλήματα υδροδότησης αύριο σε περιοχή της Θεσσαλονίκης
Επόμενο άρθροΟΠΕΚΑ: Τι ισχύει για τα προγράμματα κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού – Οι δικαιούχοι