Χρέη προς το δημόσιο: Υπάρχει κίνδυνος κατάσχεσης ακόμη και λίγο πριν τη ρύθμιση οφειλών

Τον κίνδυνο να ξεκινήσουν κατασχέσεις σε περιουσιακά τους στοιχεία ακόμη και αν έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ένταξης τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό αντιμετωπίζουν πολλοί φορολογούμενοι.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται, κατασχέσεις σε περιουσιακά στοιχεία και εισοδήματα μπορούν να επιβληθούν ακόμα και όταν ο ενδιαφερόμενος έχει ήδη καταθέσει αίτηση για υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Ο νόμος μάλιστα του εξωδικαστικού μηχανισμού επιτρέπει να διεξαχθούν ακόμα και οι πλειστηριασμοί οι οποίοι είχαν οριστεί πριν την ένταξη του ενδιαφερόμενου στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού.
Σε σχετική εγκύκλιο του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλή εγκύκλιο ακόμα διευκρινίζεται ότι στην εξωδικαστική ρύθμιση δεν υπάγονται:
απαιτήσεις από ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων λόγω παραβίασης της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 3 του Κ.Ε.Δ.Ε.,
οφειλές από τελωνειακούς δασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελούν έσοδό της και αποδίδονται στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό,
οφειλές προς αλλοδαπό Δημόσιο,
οφειλές υπέρ άλλων τρίτων που βεβαιώνονται και εισπράττονται κατά Κ.Ε.Δ.Ε.
οφειλές που έχουν ήδη ρυθμιστεί βάσει των άρθρων 5-30 του ν. 4738/2020 ή του ν. 4469/2017 (Α’ 62), ανεξάρτητα αν η ρύθμιση είναι σε ισχύ

Προηγούμενο άρθροΔΕΘ 2022: Πρόγραμμα Συναυλιών
Επόμενο άρθροΛηστεία με λεία 130.000 στη λαχαναγορά του Ρέντη.-Αναζητούνται τρία άτομα