Χωρίς ρεύμα αύριο περιοχές της Χαλκιδικής

Χωρίς ρεύμα θα μείνουν αύριο περιοχές της Χαλκιδικής.
Ειδικότερα, θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος στους οικισμούς της Ν. Ποτίδαιας (προς λίμνες, περιοχή ΣΑΝΗ) το διάστημα 08:30 με 12:00, και στη Γαλάτιστα, στα αρδευτικά που βρίσκονται στις περιοχές ΚΑΛΗΜΕΡΙ – – ΛΑΚΑΡΑ – ΙΣΙΩΜΑΤΑ – ΚΙΧΡΙΝΙΑ – ΠΛΑΚΩΤΑ – – Φ/Β ΚΟΤΡΟΖΟΣ – – ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ – – ΤΣΑΚΟΒΑ (Από τις 08:45 έως τις 14:00).