Χωρίς νερό περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Έκτακτη διακοπή νερού βρίσκεται σε εξέλιξη στην οδό Σόλωνος 89 και σε όλες τις παρακείμενες οδούς, στη Θεσσαλονίκη (περιοχή Μαρτίου). Σύμφωνα με την ΕΥΑΘ, η υδροδότηση θα αποκατασταθεί έως τις 15:30.