Χωρίς νερό περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Έκτακτη διακοπή νερού βρίσκεται σε εξέλιξη

στην οδό Βαλαγιάννη Σταματίας 5 και σε όλες τις παρακείμενες οδούς, στην περιοχή του Ιπποκρατείου, στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την ΕΥΑΘ, η υδροδότηση θα αποκατασταθεί έως τις 16:30.