ΑΣΕΠ: Την πρόσληψη έξι υπαλλήλων προωθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 2μηνη σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ηλικία 18 έως 65 ετών.

Aναλυτικότερα ζητούνται:

Αρχαιολόγοι
Μηχανικοί Δομικών Έργων
Εργατοτεχνίτες
Εργάτες
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει 15 Ιουνίου 2021.

Προηγούμενο άρθροΠανελλήνιες 2021 (ΕΠΑΛ): Αυτά είναι τα θέματα των Νέων Ελληνικών
Επόμενο άρθροe-ΕΦΚΑ: Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων ασφαλισμένων για τη θερινή κατασκηνωτική περίοδο