ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ACTION 24

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ACTION 24.

Η Ελληνική Λύση καταδικάζει απερίφραστα και χωρίς αστερίσκους την επίθεση στον τηλεοπτικό σταθμό «Action24». Καλούμε όλα τα πολιτικά κόμματα να πράξουν το ίδιο, διότι η βία δεν έχει ούτε ιδεολογία και η καταδίκη της είναι χρέος όλων, πέραν κομματικής σκοπιμότητας.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ