Ανακοίνωση-Καταγγελία της Ελληνικής Λύσης για την μεθόδευση με το «κατεπείγον» Νομοσχέδιο Υγείας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟ “ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ” ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΥΓΕΙΑΣ.

Το δήθεν Νομοσχέδιο Υγείας που κατέθεσε «νύχτα» η κυβέρνηση με την διαδικασία του κατεπείγοντος, είναι στην πραγματικότητα πολυνομοσχέδιο που εμπλέκει 24 υπουργεία και περιλαμβάνει «φωτογραφικές» εξυπηρετήσεις συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων.

Τέτοιες μεθοδεύσεις προσβάλλουν το ίδιο το πολίτευμα.