Κατά τους ελέγχους της ΕΑΔ, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 358.900€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας 15 ημερών σε 16 επιχειρήσεις

Συνολικά 210.713 ελέγχους διενήργησαν οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) από 14-16.05.2021 και κατέγραψαν 788 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 358.900€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας  (15) ημερών σε  δεκαέξι (16) επιχειρήσεις

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (164.743).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας/Μη τήρηση αποστάσεων
2. Μη επίδειξη βεβαίωσης μετακίνησης/Επίδειξη μη νόμιμης βεβαίωσης
3.Μη τήρηση  της αναστολής λειτουργίας/Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

1.    Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε  δεκαεννέα (19) συλλήψεις  για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.

2.    Βεβαιώθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ δύο (2)  παραβάσεις για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτες.

3.    Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε έναν (1) υπήκοο Αλβανίας παράνομα εισερχόμενο στη χώρα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

4.    Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000€ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση της απαγόρευσης αναπαραγωγής μουσικής στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

5.    Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας κ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

6.    Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο για παραβίαση καραντίνας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

7.    Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000€  σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση της απαγόρευσης αναπαραγωγής μουσικής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

8.    Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€  σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση της απαγόρευσης αναπαραγωγής μουσικής στην Περιφέρεια Αττικής.

9.    Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 6.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας (συνολικά 30 ημέρες) σε δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών εντός των καταστημάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου.

10.    Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών εντός των καταστημάτων στην Περιφέρεια Κρήτης.

11.    Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας και μη τήρηση της απαγόρευσης αναπαραγωγής μουσικής στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

12.    Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών εντός των καταστημάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου.

13.    Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση της απαγόρευσης αναπαραγωγής μουσικής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

14.    Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000€ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ – μπαρ) για μη τήρηση της απαγόρευσης αναπαραγωγής μουσικής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

15.    Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 6.000€ σε δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας  στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

16.    Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 2.000€ σε δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση της απαγόρευσης αναπαραγωγής μουσικής στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

17.    Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000€ σε δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών εντός των καταστημάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

18.    Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 7.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα (1) ίντερνετ – καφέ για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας, για παραμονή πελατών στον εξωτερικό χώρο της επιχείρησης και μη τήρηση της απαγόρευσης αναπαραγωγής μουσικής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

19.    Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 4.000€ σε δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση της απαγόρευσης αναπαραγωγής μουσικής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

20.    Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000€ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση της απαγόρευσης αναπαραγωγής μουσικής στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

21.    Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ σε καφέ μπαρ για λειτουργία χωρίς να διαθέτουν ανοιχτό χώρο και για αναπαραγωγή μουσικής στην Περιφέρεια Κρήτης.

22.    Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000€ σε καφέ μπαρ για λειτουργία χωρίς να διαθέτουν υπαίθριο χώρο και για αναπαραγωγή μουσικής στην Περιφέρεια Κρήτης.

23.    Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000€ σε έναν (1) ποδοσφαιρικό σύλλογο για παραβίαση του υγειονομικού πρωτοκόλλου διεξαγωγής αγώνων στην Περιφέρεια Κρήτης.

24.    Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για υπεράριθμους πελάτες στην Περιφέρεια Κρήτης.

25.    Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 10.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών στην Περιφέρεια Κρήτης.

26.    Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ σε έναν (1) ιδιοκτήτη μπαρ για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας  στην Περιφέρεια Αττικής.

27.    Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000€ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση της απαγόρευσης αναπαραγωγής μουσικής στην Περιφέρεια Αττικής.

28.    Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ για υπεράριθμους πελάτες σε ταξί στην Περιφέρεια Αττικής.

29.    Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 18.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας (συνολικά 90 ημέρες) σε έξι (6) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για παραμονή πελατών σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους των επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Αττικής.
30.    Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 15.000€ σε τρεις (3) υπηκόους Αλβανίας παράνομα εισερχόμενους στη χώρα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

31.    Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος διότι λειτουργούσε το κατάστημα και εξυπηρετούσε στον εσωτερικό του χώρο  καθήμενους πελάτες στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

32.    Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος διότι λειτουργούσε το κατάστημα και εξυπηρετούσε στον εσωτερικό του χώρο καθήμενους πελάτες στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

33.    Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο για παραβίαση κατ’ οίκον περιορισμού στην Περιφέρεια Κρήτης.

34.    Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε αναψυκτήριο διότι εξυπηρετούσε στον εσωτερικό του χώρο καθήμενους πελάτες στην Περιφέρεια Κρήτης.

35.    Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 5.000€ σε τρία (3) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση της απαγόρευσης αναπαραγωγής μουσικής στην Περιφέρεια Αττικής.

36.    Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για παραμονή πελατών σε εσωτερικό χώρο στην Περιφέρεια Αττικής.

37.    Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 9.000€ σε τρία (3) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος διότι εξυπηρετούσε στον εσωτερικό του καταστήματος πελάτες στην Περιφέρεια Αττικής.

38.    Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000€ σε δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος διότι εξυπηρετούσε στον εσωτερικό του καταστήματος πελάτες στην Περιφέρεια Αττικής.

39.    Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 3.300€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση, σε ολόκληρη την Επικράτεια.

40.    Τα κλιμάκια της ΕΑΔ διενήργησαν ελέγχους σε διακόσια εβδομήντα ένα (271) αντικείμενα και σε χίλια επτακόσια πενήντα επτά (1757)  φυσικά πρόσωπα, σε ολόκληρη την Επικράτεια.

Γ. Τετραψήφιο 1520:
Το 1520 δέχτηκε συνολικά χίλιες διακόσες είκοσι δύο (1.222) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες

Πηγή: https://www.voria.gr/article/prostima-ipsous-358900-evro-to-proto-triimero-apeleftherosis-ton-metron

 

Προηγούμενο άρθροΓια δυο κακουργήματα διώκεται 24χρονος Αλβανός που κατηγορείται για ασέλγεια ανηλίκου
Επόμενο άρθροΚυριάκος Βελόπουλος: «Για όσους ντρέπονται που είναι Έλληνες ντρεπόμαστε κι εμείς που αυτοί οι άνθρωποι είναι Έλληνες..»